محمدحسین روشنک، در ضمیمه هفتگی روزنامه دنیای اقتصاد خراسان رضوی: افراد برای استفاده از نام اتاق بازرگانی وارد انتخابات نشوند.

 

افراد برای استفاده از نام اتاق وارد انتخابات نشوند

 

 


محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نقش اتاق در فضای کسب و کار و اقتصاد کشور مانند نقش مجلس در مسائل سیاسی و مسائل کلان امنیتی سیاسی کشور است. اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که ارتباط دهنده فعالان بخش خصوصی و نهادهای حکومتی و دولت است و به عنوان تشکلی صرفا مردمی و متعلق به بخش خصوصی نمی توان برای آن جایگاه قائل شد. شأن اتاق برحسب قانون و ضرورت بسیار بالاتر از آنچه در جامعه نشان داده، می توانست باشد؛ اما متاسفانه هنوز نتوانسته به جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده و نیاز فضای کسب و کار داخلی، بین المللی و فعالان اقتصادی است، برسد. متاسفانه جایگاه اتاق بازرگانی در بین فعالان اقتصادی و حتی نهادها و فضاهای غیراقتصادی جامعه شناخته نشده و بسیاری از افراد با آن آشنایی ندارند و نمی دانند که اتاق می تواند در توسعه صنعت، فضای واقعی کسب وکار، تولید، تجارت و در همه ابعاد و تنظیم دخل و خرج دولت از محل مالیاتها اثرگذار باشد. البته اتاق که منظور من اتاق بازرگانی ایران است، در این مسیر حرکت کرده، اما رشدی که باید براساس فضای موجود می داشته، هنوز فراهم نشده که بخشی از دلیل این امر به درون اتاق برمی گردد. بخشی از عدم رشد اتاق به عدم تعریف صریح از جایگاه و موقعیت آن برمی گردد، متاسفانه انتظار و هدف اتاق آنطور که باید در نظرگرفته نشده و این به هیات نمایندگان و توانمندی آن ها در جامعه برمی گردد، از طرفی مدعیانی که خود را با این مجموعه مقایسه کرده اند، مانند برخی از تشکل ها بدون توجه به اینکه اتاق برآیند کلی تر و بالادست تشکلهای خصوصی است، به این مقایسه پرداخته اند و خود را همتراز با اتاق دانسته اند. نهادهای حکومتی و دولتی هم هنوز نتوانسته اند درک درستی از اتاق داشته باشند و این عوامل باعث شده اتاق به جایگاه مورد نظر نرسد. البته این ها به این معنا نیست که اتاق عملکرد بدی داشته است. به عقیده من انتخاب اعضای هیات نمایندگان باید براساس ماموریتها و جایگاه افراد بوده و اعضا برآیند تشکلهای بخش خصوصی باشند و ارتباط خوبی بین اتاق و تشکلها وجود داشته باشد که متاسفانه در سالهای اخیر زیاد به این نیاز توجه نشده و این موضوع در جامعه فعالان اقتصادی مطرح نشده است. افرادی که به عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق انتخاب می شوند باید با سلامت، صداقت و پاکی برآیندی از تمام تشکل ها باشند و بهترین حس را در جامعه فعالان اقتصادی ایجاد کنند. این افراد باید بگونه ای فعالیت کنند که به جایگاه و حیثیت اتاق بازرگانی اضافه کنند نه اینکه برای استفاده از نام و موقعیت اتاق به انتخابات وارد شده باشند. فردی می تواند در اتاق موفق باشد که مانند مرحوم سیدجلال سخاوتی عمل کند و هیچ کس نتواند عیبی از فعالیت او در مورد کاستن از آبروی اتاق بگوید.


محمدحسین روشنک، در ضمیمه هفتگی روزنامه دنیای اقتصاد خراسان رضوی: افراد برای استفاده از نام اتاق بازرگانی وارد انتخابات نشوند.