سفر ایرج یزدانبخش، کارآفرین و از خیرین صنعتی استان

بسمه تعالی

 

ایرج یزدانبخش ، بزرگ کار آفرین و از خیرین صنعتی استان و مهربان پدری برای کارگران از جمع کارآفرینان جدا و در شرایط کرونایی غریبانه به آنجا که در نهایت همه خواهیم رفت سفرکرد .
چند سالی بود که به دلیل مریضی ایرج یزدانبخش را کمتر در جمع کار آفرینان می دیدم و حال آن مرحوم را بیشتر از عبدالله یزدانبخش برادر بزرگوارش که حالا ضمن مدیریت حوزه کارآفرینی ، اجتماعی ، خیریه ی خود مسئولیت های کارآفرینی ، تشکیلاتی ، اجتماعی و خیریه ی ایرج بزرگوار را نیز به عهده داشت سوال میکردم .
ضمن دعا برای شفای حاج ایرج بزرگ و حضور مجدد در بین کارآفرینان با خود میگفتم کارآفرینان باید آمادگی داشته باشند اگر پروردگار متعال امر به سفر یزدانبخش به بخشی از بهشت که متعلق به کارآفرینان و خیرین است نمود شهر بلکه استان را تعطیل و تشییع جنازه ای به وسعت مشهد برای این کارآفرین خود ساخته برگزار کنند و از آستان قدس رضوی بخواهند مجلسی در خور پدر صنعت خراسان در مسجد گوهرشاد برگزار شود ، هر بار که حاج عبدالله را می دیدم واقعا این مسائل در فکرم جاری میشد .
نمیدانستم که تقدیر پروردگار متعال بر این خواهد بود که سفر ایرج یزدانبخش را در روزی قرار دهد که مشهد و خراسان بلکه ایران و جهان که هیچ زمان با هم تعطیل نبوده اند هم زمان تعطیل باشند ، ضمن اینکه از تصور خارج بود که این کار آفرینان بزرگ روزی سفر خواهند کرد ، که به دلیل کرونا امکان حرکت جسم خاکی کارگران ، کارآفرینان وهمه جامعه در تشییع جنازه حاج ایرج ممکن نباشد .
اما پروردگار متعال اینگونه قرار داده که مرحوم یزدانبخش عظمتی بزرگ از دل های خالص و به دور از تظاهر جمعیت را در تشییع جنازه خود شاهد باشد که همه با هم زمزمه می‌ کنند خدایا این کارآفرین مهربان ، خیری دست و دلباز که حوزه کارگری ، کار آفرینی ، نیازمندان از برکت وجودش بهره بسیار برده است را به تو می سپاریم و از تو میخواهیم در بهشت خیرین که خودت وعده داده ای غرفه های وسیع به این خیرین و کارآفرینان که عمری زحمت کشیده تا امر تو را اطاعت و به بندگانت کمک کند عنایت فرما .
کارگران و کار آفرینان انتظار دارند اعضای محترم شورای های اسلامی مشهد مقدس و نیشابور با نام گذاری میدان و یا خیابانی در خور نام ایرج یزدانبخش حوزه خیرین و کارآفرینی را قدر بدانند .محمد حسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی ۱۳۹۸/۱/۱۳
سفر ایرج یزدانبخش، کارآفرین و از خیرین صنعتی استان