روز پاسدار گرامی باد

 پاسداری یک فرهنگ است؛ یک فرهنگ عزت و افتخار است.

بسمه تعالی

پروردگار متعال سوم شعبان را چه پربرکت قرار داده؛
روز شجاعت، ایثار، فداکاری، شهادت و روز حسین «ع» که دنیا او را الگوی ایمان، شجاعت، شهامت، صداقت، ایثار، شهادت و هر چه خوبی است می شناسد.

سوم شعبان؛
روز پاسدارانی چون حاج قاسم که جهان، آنها را نماد واقعی مولایشان سالار شهیدان در روزگار نامردی های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای ترامپی، به رسمیت شناخته و قبول دارد.

سوم شعبان؛
روزی که مردم ایران اسلامی را از اقتدار و امنیت کشور مطمئن و به حمایت پاسداران و بسیجیان تربیت یافته در مکتب ایثار آنها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی امیدوار نمود.

سوم شعبان؛
روزی که سلیمانی ها، همتی ها، باقری ها، کاظمی ها، جهان آراها، شوشتری ها، همدانی و چراغچی ها، بابا رستمی ها، برونسی ها، کاوه ها، نظرنژادها، رفیعی ها، خادم الشریعه ها، مهدیان پورها، قاجاریان ها، آزادی ها، طرحچی هه و صدها سردار و دلاور دیگر را به تاریخ جوانمردی هدیه داده است. خطی که همچنان ادامه دارد.

سوم شعبان امسال؛
روزی که مردم ایران بعد از پروردگار متعال و معصومین «ع» بویژه امام حسین «ع» و ابوالفضل علمدار او در مقابله با بلای ویروس منحوس کرونا، دل در گرو حضور پرشور و مقتدرانه نیروهای نظامی و انتظامی بویژه پاسداران همراه با نیروهای مردمی بسیج دارند و می دانند هر روز تاخیر دعوت از آنها برای کنترل قرنطینه دیر و خسارت بار خواهد بود.

محمد حسین روشنک

روز پاسدار گرامی باد