محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان: قرارگاهی به نام 《مثلث توسعه اقتصادی》

 اقداماتی که آقای رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در راستای بهبود شرایط اقتصاد در شرایط تحریم انجام دادند  بسیار موثر و سازنده واقع شده ، بویژه قرارگاه «مثلث اقتصادی» مزایای متعددی داشته است.
 
امروز 《مثلث اقتصادی》در هماهنگی و پیگیری قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی شکل گرفته که گُردان و لشگر های آن را بنگاه های اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی شکل داده ،ائمه جمعه، نمایندگان مجلس ، دستگاه قضائی و سایر مسئولین نقش پشتیبانی که یاد  آور ستاد های پشتیبانی دوران دفاع مقدس است را بعهده گرفته و استاندار توانسته هماهنگی خوبی ایجاد کند .
 
وی اضافه کرد: به واسطه اجرای این تفکر اقتصادی اقتصادی، که البته قبلا نیز در جای دیگر تجربه شده بود این امید در بخش خصوصی و کارآفرینان شکل گرفته که می‌توان برای حل مشکلات به مسئولین استان مراجعه و تا حد اختیارات استانی به مطالبات رسیدگی می شود. 
 
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان اضافه کرد: از جمله مزیت‌های دیگر عملیاتی شدن طرح «مثلث اقتصادی » تصمیم گیری های هماهنگ و فرا قوه ای بخش‌‎های دولتی، فرهنگی ، قضایی ، نمایندگان و بخش خصوصی در حمایت از بنگاه های اقتصادی اشاره کرد ، اینکه امروز تمام بخش ها و سازمان‌های استان بر سر یک میز برای تحقق مقامت اقتصادی مینشینند  توفیق دیگر از قرارگاه «مثلث اقتصادی» است،
بعنوان عضوی کوچک از جمع فعالین اقتصادی و از جایگاه مسئول کانون کارآفرینان استان برخود لازم میدانم از اقای رزم حسینی استاندار و معاون پر تلاش در حوزه اقتصاد و بطور کلی کابینه استانی ایشان و مسئولین دادکستری بویژه اقای صادقی ریاست محترم و آقایان مرتضوی و بهشتی تشکر مخصوص داشته باشم چرا که 
قدر خدمت را باید دانست 
 
١١ شهریور ٩٨
محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان: قرارگاهی به نام 《مثلث توسعه اقتصادی》