محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان: نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی وظیفه اتاق نیست

 نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی وظیفه اتاق نیست
 
این روز ها بحث نحوه صدور و بعضا سوء استفاده از کارت های بازرگانی مطرح است باید توجه داشت طبق قانون اتاق موظف است برای متقاضیانی که دارای شرایط هستند کارت صادر و برای کنترل و طی مراحل قانونی به سازمان صنعت، معدن و تجارت بفرستد  تا پس از برسی و با امضا و مهر سازمان به رسمیت شناخته شود. که دقیقا همین اینکار را انجام می‌دهد ، اتاق ها پس از صدور کارت، بازرگانی برابر قانون هیچ اختیار برای کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از کارت‌های ندارند ، چرا که اتاق بازرگانی یک نهاد حاکمیتی نیست که بتواند این ماموریت را انجام دهد بلکه یک تشکل  مطالبه گر بخش خصوصی است. 
 
قانون اختیار نظارت را بر عهده‌ی نهاد‌های حاکمیتی قرار داده است ، تا در وهله اول به عملکرد صدور کارت ها توسط نظارت کنند  و سپس توسط بخش‌های دولتی مانند  امور مالیاتی و گمرک و ...برنحوه استفاده و سپس و تخلفات احتمالی نظارت و کنترل اعمال کنند ، این روز ها بعضی از مسئولین مرکز نشین بمنظور مخفی کردن ناتوانی خود در رسانه‌ها علیه بخش خصوصی فضاسازی می‌کنند و عدم نظارت بر کارت ها را به اتاق بازرگانی نسبت می‌دهند در حالی که خود بخوبی میدانند هیچ تقصیری متوجه بخش خصوصی در مورد به سوء استفاده های ارزی در حوزه‌های واردات و صادرات نیست ، چرا که به اتاق ها اختیار و وظیفه نظارت و کنترل داده نشده است و باز آنها بخوبی میدانند که عمده این کارت ها در حوزه های دولتی و خصولتی استفاده شده و میشود و از همه مهمتر بصورت کامل آگاه هستند که اگر اراده ای در کار می بود فقط کلوگاه کمرک که برای کنترل کافی بود.
 
١١ شهریور ٩٨
محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان استان: نظارت بر دارندگان کارت بازرگانی وظیفه اتاق نیست