دولت جامعه و اقتصاد را از بلاتکلیفی در بیاورد

دولت جامعه و اقتصاد را از بلاتکلیفی در بیاورد
عضو اتحاديه صادر کنندگان خراسان رضوي
 دولت، جامعه و اقتصاد را از بلاتکليفي در بياورد
 عضو اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي گفت: معتقدم تک نرخي شدن نرخ ارز در شرايط موجود غيرممکن است. محمدحسين روشنک در گفت و گو با ايسنا با اشاره به تک نرخي شدن نرخ ارز اظهار داشت: معتقديم انجام اين کار غيرممکن است، البته صورت پذيرفتن اين کار لازم و ضروري است اما با شرايطي که امروز در کشور حاکم است اين امر را غيرممکن مي دانم.وي افزود: از اول هم تک نرخي شدن با تخليه ذخيره ارزي صورت گرفت، با تاراج ذخاير ارزي، ارز را تک نرخي و ارزان نگه داشتيم و به نظر مي رسد در اين برهه زماني نيز تک نرخي کردن غيرممکن باشد.عضو اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي با اشاره به الزامات لازم براي اجراي تک نرخي شدن نرخ ارز خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند و امکانات کشور اين اجازه را بدهد که همان مبلغ 1226 تومان را به عنوان نرخ مرجع اعلام کنند قطعا اجراي اين کار آرزوي همه فعالان اقتصادي است، اما اگر بخواهد به بهانه تک نرخي کردن غذا و داروي مردم را به نرخ آزاد ببرد و اين موضوع را بهانه قرار دهند قطعا فشار بسيار زيادي به جامعه وارد مي شود.روشنک تصريح کرد: همان طور که گفتم، معتقدم اجراي اصل مطلب يعني تک نرخي شدن غير ممکن است بنابراين صحبت درباره نرخ ارز مرجعي پيشنهادي از سوي دولت نيز توجيحي ندارد، اگر مي خواهند اين کار را انجام دهند بايد به نرخ 1226 تومان مصوب شود ولي اگر بخواهند 2500 تومان را نرخ مرجع قرار دهند مطمئنا به مردم فشار زيادي وارد خواهد آمد.وي با انتقاد از شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه عنوان کرد: دولت هر کاري که مي خواهد انجام بدهد، انجام دهد و جامعه و اقتصاد را از بلاتکليفي در بياورد حالا هر نرخي که مي خواهد باشد