شوک عوارض صادرات بر پیکره مرغداری ها

شوک عوارض صادرات بر پیکره مرغداری ها  خبر : ۱۳۹۱/۹/۶
شوك عوارض صادرات بر پيكره مرغ‌داري‌ها
محمد حسین روشنک- همه مي‌دانند صنعت توليد مرغ و تخم‌مرغ در كنار صنايع پرورش دام از صنايع مهم و اشتغال‌زا در روستاهاي كشور به شمار مي‌رود كه علاوه بر تامين پروتئين مورد نياز جامعه از مهاجرت روستانشينان به شهرها نيز جلوگيري كرده و به عمران و آباداني روستاها كمك مي‌كند.
چرا بايد در شرايطي كه همه مي‌دانند و قبول دارند مرغ‌داران هفت ماه از سال «توليد ملي را حمايت از كار و سرمايه ايراني» توليدات خود را با حداقل 50درصد زيان به بازار عرضه كرده‌اند، هيچ‌كس به دادشان نرسيد و حال با شروع فصل سرما كه معمولا تخم‌مرغ قدري گران مي‌شود و مرغ‌دار مي‌تواند بخشي از سرمايه‌هاي از دست رفته خود را جبران كنند‌ به يك باره همان تصميم‌گيران و مسئولاني كه هفت‌ماه زيان مرغ‌داران را با سكوت نظاره‌گر بودند به صورت غيرقانوني تصميم به ممنوعيت صادرات تخم‌مرغ يا دريافت عوارض غيرقانوني سنگين از صادرات تخم‌مرغ مي‌گيرند كه بار ديگر و در فصل خوب بازار، توليدكننده تخم‌مرغ مجبور به تحمل 35 درصد زيان از قيمت تمام شده بشود.
آيا بي‌توجهي متوليان امر توليد و بازار مرغ و تخم‌مرغ به تذكرات و هشدارهاي مكرر قلم به‌دستان در طول يك سال گذشته كم‌لطفي نيست؟
چه خوب است مسئولان و كارشناسان كشور و استان با دعوت از توليدكنندگان اين صنعت، فكري اساسي به حال صاحبان صنايع دام و طيور بردارند و اين مهم، زماني تحقق مي‌يابد كه متوليان، علاقه‌مند به وجود صنايع پروتئيني در روستاها باشند