رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در شهر آرا عنوان كرد : کمبود واگن های صادراتی مهم ترين مشكل صادركنندگان است .

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در شهر آرا عنوان كرد  : کمبود واگن های صادراتی مهم ترين مشكل صادركنندگان است .
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان عنوان كرد کمبود واگن های صادراتی مهم‌ترين مشكل صادركنندگان

 
نزديكي مشهد به كشورهاي آسياي ‌ميانه باعث شده تا در سال‌هاي اخير ميزان صادرات استان به كشورهاي CIS افزايش چشمگيري يابد.
با اين حال از سال 75 كه اتصال ريلي ايران به اين كشورها برقرار شد، حركت واگن‌هاي ايران در قلمروي CIS به دليل تفاوت در نوع ريل قطارهاي اين كشورها با ايران، باعث شد تا براي صادرات به واگن‌هاي كشورهاي آسياي ميانه وابسته شويم.
در این رابطه رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: مشکل کمبود واگن صادراتی همچنان به قوت خود باقی است.
محمدحسين روشنک درگفتگو با شهرآرا افزود: به دلیل نبود احساس مسئولیت یا احساس وظیفه از سوی راه‌آهن مشکل کمبود واگن صادراتی همچنان بی‌نتیجه باقی‌مانده است.
وی با بیان اینکه تامین امکانات حمل و نقل ریلی برای صادرات از وظایف و ماموریت‌های ویژه راه‌آهن است، تصریح کرد: متاسفانه راه‌آهن تامین واگن برای صادرکنندگان را وظیفه خود نمی‌داند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به اینکه متولیان امر در راه‌آهن به‌عنوان یک ماموریت عادی و تنها به چشم اقتصادی صرف به موضوع کمبود واگن صادراتی می‌نگرند، گفت: نهادهای متولی می‌بایست موضوع تامین واگن برای صادرات و واردات را از طریق کشورهای آسیای‌میانه و با توجه به تشدید تحریم‌های دریایی و کشتی‌رانی که اکنون با آن درگیریم در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گفته وی ‌راه‌آهن می‌بایست با تنظیم قراردادهای دو یا چند جانبه، موضوع تامین واگن برای تجارت را با کشورهای آسیای میانه و روسیه پیگیری کند.
روشنك همچنین با اشاره به افزایش فشار و تحریم‌های دریایی و کشتیرانی اظهار داشت: این مسئله منجر به افزایش مشکلات حمل و نقل کالا و کمبود واگن خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه متولیان امر می‌بایست هر چه سریع‌تر در این راستا برنامه‌ریزی و اقدام کنند، خاطرنشان کرد: 12سال است که متولیان و مسئولان استانی اعم از استانداران پیشین و فعلی خراسان رضوی در راستای کاهش مشکلات حمل و نقل ریلی وعده‌های زیادی داده‌اند که البته هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: متاسفانه تا زمانی که راه‌آهن تمایلی به حل این مشکل نداشته باشد، معضل کمبود واگن به صورت نتیجه باقی خواهد ماند.
شايان ذكر است، حدود 10 سال است در مجامع مختلف اتاق بازرگاني، اتحاديه صادركنندگان و كميسيون تجارت اين مشكل بيان مي‌شود. در طول اين سال‌ها با توجه به قول‌هاي داده شده هيچ اقدام اساسي و ريشه‌اي از سوی مسئولان انجام نشده است و صادركنندگان خراساني همچنان به واگن‌هاي وارداتي و برگشتي وابسته هستند.