مصاحبه

 • رییس اتحادیه واردکنندگان در شهر آرا گفت : شهروندان انتظار دارند تا مسئولان با در نظر گفتن تدابيري، مانع از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و کاهش قدرت خريد مردم شوند.

  رییس اتحادیه واردکنندگان در شهر آرا گفت : شهروندان انتظار دارند تا مسئولان با در نظر گفتن تدابيري، مانع از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و کاهش قدرت خريد مردم شوند.
  رییس اتحادیه واردکنندگان در شهر آرا گفت : شهروندان انتظار دارند تا مسئولان با در نظر گفتن تدابيري، مانع از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و کاهش قدرت خريد مردم شوند.اطلاعات بیشتر

 • رییس اتحادیه واردکنندگان در مصاحبه با شهر آرا : آنچه که چینی‌ها به‌عنوان برگ برنده در دست دارند، تولید براساس نیاز بازار است.

  رییس اتحادیه واردکنندگان در مصاحبه با شهر آرا : آنچه که چینی‌ها به‌عنوان برگ برنده در دست دارند، تولید براساس نیاز بازار است.
  رییس اتحادیه واردکنندگان در مصاحبه با شهر آرا : آنچه که چینی‌ها به‌عنوان برگ برنده در دست دارند، تولید براساس نیاز بازار است.اطلاعات بیشتر

 • رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در خبر گزاری تسنیم : حضور دلالان سبب نابسامانی بازار زیره خراسان رضوی شده است .

  رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در خبر گزاری تسنیم : حضور دلالان سبب نابسامانی بازار زیره خراسان رضوی شده است .
  رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در خبر گزاری تسنیم : حضور دلالان سبب نابسامانی بازار زیره خراسان رضوی شده استاطلاعات بیشتر

 • رییس کمیسیون تجارت در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم : دولت یازدهم واردات را هدفمند کند./ رانت اطلاعات یکی از معضلات حوزه تجارت

  رییس کمیسیون تجارت در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم : دولت یازدهم واردات را هدفمند کند./ رانت اطلاعات یکی از معضلات حوزه تجارت
  آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم : دولت یازدهم واردات را هدفمند کند./ رانت اطلاعات یکی از معضلات حوزه تجارتاطلاعات بیشتر

 • شهر آرا در مصاحبه با رییس کمیسیون تجارت : افزایش قیمت تخم مرغ در شش ماه دوم سال 92 به منظور جبران خسارات تولید کننده

  شهر آرا در مصاحبه با رییس کمیسیون تجارت : افزایش قیمت تخم مرغ در شش ماه دوم سال 92 به منظور جبران خسارات تولید کننده
  شهر آرا در مصاحبه با رییس کمیسیون تجارت : افزایش قیمت تخم مرغ در شش ماه دوم سال 92 به منظور جبران خسارات تولید کننده اطلاعات بیشتر

 • آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در شهرآرا : مدیریت شهری مشهد د رجذب سرمایه گذار موفق بوده است .

  آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در شهرآرا : مدیریت شهری مشهد د رجذب سرمایه گذار موفق بوده است .
  آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در شهرآرا : مدیریت شهری مشهد د رجذب سرمایه گذار موفق بوده است . اطلاعات بیشتر

 • تولید کنندگان خراسانی درمیز گرد راهکار های تحقق حماسه اقتصادی :اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار در انتظار تدبیر دولت یازدهم

  تولید کنندگان خراسانی درمیز گرد راهکار های تحقق حماسه اقتصادی :اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار در انتظار تدبیر دولت یازدهم
  تولید کنندگان خراسانی درمیز گرد راهکار های تحقق حماسه اقتصادی :اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار در انتظار تدبیر دولت یازدهماطلاعات بیشتر

 • آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در دنیای اقتصاد گفت : وعده های تحقق نیافته دولت نهم و دهم

  آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در دنیای اقتصاد گفت : وعده های تحقق نیافته دولت نهم و دهم
  آقای محمد حسین روشنک رییس کمیسیون تجارت در دنیای اقتصاد گفت : وعده های تحقق نیافته دولت نهم و دهم اطلاعات بیشتر

 • رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در شهر آرا عنوان كرد : کمبود واگن های صادراتی مهم ترين مشكل صادركنندگان است .

  رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در شهر آرا عنوان كرد : کمبود واگن های صادراتی مهم ترين مشكل صادركنندگان است .
  رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان در شهر آرا عنوان كرد : کمبود واگن های صادراتی مهم ترين مشكل صادركنندگان است . اطلاعات بیشتر

 • آمادگي كارآفرينان خراساني براي همکاری با دولت تدبير و اميد

  آمادگي كارآفرينان خراساني براي همکاری با دولت تدبير و اميد
  كارآفرينان خراساني عصر روز چهارشنبه دردیدار با آيت ا... هاشمي رفسنجاني در مشهداطلاعات بیشتر

 • دولت جامعه و اقتصاد را از بلاتکلیفی در بیاورد

  دولت جامعه و اقتصاد را از بلاتکلیفی در بیاورد
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه خراسان رضوی با عنوان: دولت جامعه و اقتصاد را از بلاتکلیفی در بیاورداطلاعات بیشتر

 • شوک عوارض صادرات بر پیکره مرغداری ها

  شوک عوارض صادرات بر پیکره مرغداری ها
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: شوک عوارض صادرات بر پیکره مرغداری هااطلاعات بیشتر

 • پاییز تمام شد مرغداران جوجه ای برای شمارش ندارند

  پاییز تمام شد مرغداران جوجه ای برای شمارش ندارند
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک با روزنامه شهرآرا با عنوان: پاییز تمام شد مرغداران جوجه ای برای شمارش ندارنداطلاعات بیشتر

 • انتشار مصاحبه ی محمد حسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: رفع محدودیت های صادرات کالا تا چند روز آینده

  انتشار مصاحبه ی محمد حسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: رفع محدودیت های صادرات کالا تا چند روز آینده
  انتشار مصاحبه ی محمد حسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: رفع محدودیت های صادرات کالا تا چند روز آیندهاطلاعات بیشتر

 • انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: نوسانات قیمت تخم مرغ در مشهد

  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: نوسانات قیمت تخم مرغ در مشهد
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: نوسانات قیمت تخم مرغ در مشهداطلاعات بیشتر

 • انتشار مصاحبه ی محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: مروری بر مشکلات صنعت مرغداری

  انتشار مصاحبه ی محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: مروری بر مشکلات صنعت مرغداری
  انتشار مصاحبه ی محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: مروری بر مشکلات صنعت مرغداریاطلاعات بیشتر

 • انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: بایسته های ارزی در سال تولید ملی

  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: بایسته های ارزی در سال تولید ملی
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: بایسته های ارزی در سال تولید ملیاطلاعات بیشتر

 • شهيد شوشتري؛ از دفاع مقدس تا جهاد اقتصادي

  شهيد شوشتري؛ از دفاع مقدس تا جهاد اقتصادي
  انتشار مقاله ای از محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: خادم نمونه صنعت و معدن شهید شوشتری اطلاعات بیشتر

 • حمایت تعرفه ای، خطری برای آینده ترانزیت مشهد

  حمایت تعرفه ای، خطری برای آینده ترانزیت مشهد
  انتشار مصاحبه محمدحسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: حمایت تعرفه ای، خطری برای آینده ترانزیت مشهداطلاعات بیشتر