شرکت ایمان تجارت روشن

شرکت ایمان تجارت روشن

شرکت ایمان تجارت روشن در سال 1382 از تجمیع شش بنگاه حقیقی فعال در امر تولید و تجارت با هدف ایجاد خوشه اقتصادی صادراتی تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ و محصولات کشاورزی که موضوع فعالیت مدیران شرکت از سالها قبل بود از یک طرف و صادرات و واردات از طرف دیگر شروع و همزمان در بخش ساخت و ساز و عمران نیز فعال گردید. حاصل هشت سال برنامه ریزی و تلاش معرفی چند سال بعنوان مرغدار نمونه و انتخاب بعنوان صادرکننده نمونه استانی از سال 1384 تاکنون و صادرکننده برتر کشوری در سال 1388 و صادرکننده نمونه ملی در سال 1389 و صادرکننده نمونه ملی در سال 1390 و چهره ماندگار کار و تولید در سال 1390 بوده است ...